Program prevence VZP pro diabetiky

04.04.2020

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus do celkové výše 1 000 Kč můžete využít na:

na přístrojové ošetření nohou - pedikérské ošetření provedené poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností z.s., absolventi kurzu podologie organizovaného pod záštitou 3. LF UK

Podmínkou je předložení dokladů o absolvování nejméně 4 ošetření (pravidelná péče).

 Klient musí při podání žádosti předložit platební doklad, který není v den podání žádosti starší jak 3 měsíce a obsahuje:

  • označení dokladu (název předloženého dokladu)
  • rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název služby)
  • datum vystavení dokladu
  • cena v Kč (s DPH)
  • identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy)
Podrobné informace na webu VZP: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/zdravotni-pomucky-pro-diabetiky.

  Příspěvek z fondu prevence může získat pouze pojištěnec VZP, který:

  • nedluží na pojistném/penále/příslušenství na zdravotní pojištění.
  • požádá o příspěvek od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020, pokud není u konkrétního příspěvku stanoven jiný termín.
  • splňuje podmínky stanovené u daného programu.

Jak můžete požádat o příspěvek:

  • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP - v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek.  
  • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP.