ODLIŠNOST MEZI FYZIOTERAPEUTEM A MASÉREM

06.02.2022

Kdo je fyzioterapeutem?

Fyzioterapeutem je nazýván člověk, který má podle zákona č. 96/2004 Sb. vystudován bakalářský či magisterský program fyzioterapie na vysoké škole. Po vystudování tříletého bakalářského studia se absolventům nelékařského zdravotnického oboru fyzioterapie přiznává titul Bc. a po pětiletém programu titul Mgr.. Fyzioterapeuti jsou také lidé, kteří absolvovali tříleté studium v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách (pokud ovšem bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004), nebo v oboru fyzioterapeut či rehabilitační pracovník (pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997).

Fyzioterapeut je odborník v léčebné rehabilitaci. Kromě řešení poúrazových následků a namožených svalů, řeší také chronické bolesti, které jsou často pro pacienty velmi nepříjemné. V tomto případě odborník vypracuje na míru léčebný plán se správně zvolenými terapiemi o vhodné délce a v pravidelných intervalech.

Důležité je také podotknout, že fyzioterapeuti mají povinné a zákonem stanovené celoživotní vzdělávání. To znamená, že si musejí pravidelně zvyšovat kvalifikaci v různých terapeutických metodikách.

Fyzioterapeuti úzce spolupracují s dalším zdravotnickým personálem a tudíž, pokud z vyšetření zjistí, že je nutná konzultace s lékařem, tak Vás k němu doporučí.


Jak vypadá první návštěva?

V soukromém sektoru si návštěvu domlouváte přímo s fyzioterapeutem. Má standardní doba první návštěvy je 60 minut (z důvodu provádění kineziologického rozboru, odebírání anamnézy, stanovení si cílů, aj.).


Co si obléct na fyzioterapii?

Vyšetření klienta se provádí zpravidla ve spodním prádle - je dobré si vzít spodní prádlo, ve kterém se cítíte pohodlně, ženy příp. krátké elasťáky a sportovní podprsenku. Pokud byste se cítili nesmělí, je možné pracovat i v oblečení, v tomto případě je vhodné mít oblečení co nejvíce obepínající tělo.

Kdo je masérem?

Rekvalifikovaným masérem se může stát opravdu kdokoliv, kdo absolvuje základní 15 denní masérský kurz, po kterém získá možnost samostatného podnikání v této činnosti (vytvoření si živnostenského listu). Součástí kurzu jsou okrajové základy anatomie  a následně jsou účastníkům kurzu předváděny jednotlivé hmaty v průběhu masáže. Výstupem kurzu je pak test a ukázka samotné masáže.

Pokud si chce masér dále zvyšovat kvalifikaci, jsou mu k dispozici většinou víkendové kurzy různých druhů masáží (např. horkými kameny, havajská či thajská...). To, jestli zůstane u základního rekvalifikačního kurzu nebo se bude dál vzdělávat, však závisí pouze na něm. Maséři nejsou zahrnuti do celoživotního vzdělávání

Maséři jsou oprávněni poskytovat sportovní, rekondiční a regenerační masáže s vyloučením techniky reflexní masáže. Pracují převážně se svaly a zaměřují se zejména na odstranění zvýšeného napětí ve svalech a navození relaxace klienta.