Vnitřní řád podologická poradna 

🕕 Pracoviště nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, terapie probíhá za přímou platbu dle platného ceníku. Platba pouze hotově nebo QR platbou. QR kód je možné načíst zdarma mobilním telefonem. Ceník služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, najdete na našich internetových stránkách a v ordinace. Je vaší povinností uhradit cenu za výkon, který nehradí pojišťovna.

🕕 Prosíme klienty, aby nás nenavštěvovali bez předchozí tel. domluvy. Veškeré informace, které nenajdete na těchto stránkách, Vám rádi sdělíme telefonicky +420 777 848 420, pondělí až čtvrtek od 7:30 do 15:00. Pokud nezvedám telefon, prosím, buďte trpěliví. Jak to bude možné, zavolám Vám zpět.

🕕 Při vstupu do ordinace. V čekárně máme elektronickou recepci EVIPA. Po příchodu vložíte kartičku zdravotní pojišťovny do terminálu a tlačítkem si vyberete důvod své návštěvy. Nemusíte se dohadovat o pořadí nebo klepat na dveře. Věříme, že tento systém bude pro Vás přínosem a že budete spokojeni. Při jakékoliv změně čísla telefonu, mailu, hlaste tyto změny bezodkladně.

🕕  Dodržujte datum a čas objednání. V případě, kdy je klient objednán na vyšetření, terapii či následnou kontrolu a z různých důvodů se nemůže v dohodnutý termín dostavit, je potřeba dát včas vědět telefonicky, či přímo terapeutovi, a domluvit si náhradní termín. V případě, kdy klient nedá vědět o zrušení termínu alespoň 24 hodin před domluvenou schůzkou, bude mu účtován storno poplatek až do plné částky dle ceníku. K tomuto, byť přísnému opatření nás dohnaly okolnosti, ale věříme, že je oprávněné a pochopitelné.

Jak víte, naše ordinace je plně vytížená a Váš termín velmi rychle a rád využije někdo jiný. Prosím kontaktujte nás na +420 777 848 420, pondělí až čtvrtek od 7:30 do 15:00. Pokud nezvedám telefon, prosím, buďte trpěliví. Jak to bude možné, zavolám Vám zpět. E-mailem, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram nelze zrušit termíny. Děkujeme za pochopení.

🕕 Respektujte, že pořadí pacientů určuje podolog. Skutečně se maximálně snažíme dodržovat časy objednání. Bohužel mohou nastat nepředvídatelné situace, kdy se čas objednání může změnit. Nejčastěji se tak děje kvůli náročností problému pacienta před Vámi, který vyžaduje od podologa více času, než bylo plánováno. Tuto situaci nejsme schopni předem ovlivnit, protože často nevíme, co pacienta k podologa přivádí. Ponechejte si proto, prosíme, dostatečnou časovou rezervu v případě, že poté někam spěcháte.

🕕 Ranní "akutní hodiny" (doba mezi 7:00 a 8:00 h v pracovních dnech) jsou vyhrazené především pro řešení akutních tzn. neodkladných zdravotních potíží a je důležité, abyste se k nám dostavili nejpozději do 8:00

🕕 Uklízejme po sobě. Veškeré odpadky, prosíme, vyhazujte do koše. 

🕕 Nevoďte děti do ordinace pokud to není nezbytně nutné. Pokud máte možnost, aby Vám dítě někdo pohlídal, prosíme využijte ji. V případě, že potřebujete přijít i s partnerem a nemáte hlídání, zvažte, zda by nebylo lepší s dítětem počkat někde jinde a v čekárně se prostřídat.  

🕕  V čekárně ani v ordinaci netelefonujte. Berte, prosíme, v potaz, že dopoledne je čekárna plná nemocných lidí, kterým není dobře, a Vaše hovory je mohou rušit. V případě, že si potřebujete nutně zatelefonovat, odejděte na chodbu, abyste nerušili ostatní.

🕕 Nikoho verbálně ani fyzicky nenapadáme, nekřičíme ani nezvedáme hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí, jaké zde máme.

🕕 Jakékoli projevy rasismu či diskriminace jsou pro nás nepřijatelné. Část našich pacientů pochází z jiných zemí než ČR. Všichni společně utváříme jeden multikulturní tým, a poskytujeme tak zdravotní péči všem pacientům bez rozdílu barvy pleti či národnosti. Jakékoli narážky, ať už ústní či písemné na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor našich pacientů nebo zaměstnanců, nebudeme tolerovat.

🕕 Mluvíme česky, rumunsky, italsky a rusky. Z tohoto důvodu nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky, rumunsky ani anglicky nebo rusky resp. pouze v případě, že přijdou v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou.

🕕 Prostory naší čekárny jsou omezené. Pokud k nám přicházíte v akutních hodinách v doprovodu další osoby/osob a čekárna bude plná nemocných pacientů, pro které nebude místo k sezení, je třeba počítat s tím, že Váš doprovod může být vyzván, aby své místo uvolnil nemocným.

🕕  Je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky v prostorách ordinace. Taktéž prosím nevoďte psy (kromě asistenčních psů) ani jiná zvířata do ordinace.

🕕 Prostory čekárny jsou monitorované kamerovým systémem se záznamem pro vaši i naši bezpečnost.

🕕 Rezervujte si termín pouze telefonicky +420 777 848 420, pondělí až čtvrtek od 7:30 do 15:00 nebo online rezervačním systémem. Pokud si nevíte rady s rezervačním systémem, stačí nám zavolat. Důležité upozornění: při správném postupu Vám po rezervaci bude vždy doručen potvrzovací email. Pokud tento email doručen nebyl, tak rezervace se nepovedla – zkuste to znovu, prosím. Online rezervace je spuštěna z jednoho prostého důvodu, minimalizovat telefonní hovory. Raději pracuji než telefonuji. Pokud nezvedám telefon, prosím, buďte trpěliví. Jak to bude možné, zavolám Vám zpět. 

Přes E-mailem, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram se nelze objednat.   

🕕 Z důvodu velké obsazenosti a zájmu o termíny, Vás upozorňujeme, že pokud chcete chodit na procedury pravidelně, je pro Vás lepší a vhodnější si termíny OBJEDNÁVAT CO NEJVÍCE DOPŘEDU, a tím si zajistit jistotu Vašich termínů a konkrétních časů.


Máte nestandardní problém a chcete se před objednáním poradit? Popište mi co vás trápí.