Kineziologický rozbor


Před zahájením cílené terapie je zapotřebí Váš pohybový aparát komplexně vyšetřit. I drobné odchylky nebo dysfunkce zdánlivě nesouvisející s aktuálním stavem se mohou často podílet nebo přímo zapříčiňovat Vaše obtíže. 

Vyšetření zahajujeme odebráním anamnézy, tzn. cíleným rozhovorem, při kterém klademe důraz nejen na charakter aktuálních obtíží, ale bereme v potaz veškeré faktory, jež se na jejich vzniku, rozvoji či udržování mohly podílet.  


Pro lepší představu a rychlejší průběh vstupního vyšetření uvádíme dotazy, které na Vás budeme směřovat. 

Jak to funguje?

Popíšete svůj problém prostřednictvím praktického formuláře.

Poprosíme vás být v popisu problému co nejvíce konkrétní, aby měl fyzioterapeut co nejvíc informací pro diagnostiku. Můžete nahrát fotografie nebo videozáznam vašeho problému. 

Diagnostika problému

Fyzioterapeut posoudí symptomy a informace, které má k dispozici a na jejich základě posoudí, kde může být problém. 

 Do 24 hodin k dotazu se vyjádřím.

Zpravidla si fyzioterapeut vyžádá dodatečnou fotodokumentaci a doptá se vás podrobnější dotazy.

Dostanete režimová opatření a návrh dalšího postupu

V případě, že půjde o řešitelný problém, od fyzioterapeuta obdržíte předpokládanou diagnózu, doporučení pro fyzioterapii nebo návštěvu lékaře,  nebo poskytne jiná doporučení.

Online diagnostický formulář  

Prosím vyplňte formulář níže a nahrajte fotodokumentaci vašeho problému. 

Děkuji za zájem o online konzultaci!

K vašemu dotazu se vyjádřím do 24 hodin. Pokud budu mít dodatečné dotazy, budu vás kontaktovat emailem anebo telefonicky.